gtag('config', 'UA-117156658-1');
Hoàng Cẩm Hạnh

Hoàng Cẩm Hạnh

Trước răng của mình bị nhiễm màu, nhìn không trắng sáng. Thật mừng vì sau khi áp dụng dịch vụ phục hình răng sứ thẩm mỹ (Nha khoa IDS) răng của Lan đã thật sự 'khác biệt', đều tăm tắp, trắng và đẹp y như thật ý.
Nguyễn Thị A

Nguyễn Thị A

Khách hàng
Trước răng của mình bị nhiễm màu, nhìn không trắng sáng. Thật mừng vì sau khi áp dụng dịch vụ phục hình răng sứ thẩm mỹ (Nha khoa IDS) răng của Lan đã thật sự 'khác biệt', đều tăm tắp, trắng và đẹp y như thật ý.
Nguyễn Thị B

Nguyễn Thị A

Khách hàng
Trước răng của mình bị nhiễm màu, nhìn không trắng sáng. Thật mừng vì sau khi áp dụng dịch vụ phục hình răng sứ thẩm mỹ (Nha khoa IDS) răng của Lan đã thật sự 'khác biệt', đều tăm tắp, trắng và đẹp y như thật ý.
Trương Thanh Hải

Trương Thanh Hải

Khách hàng
Trước răng của mình bị nhiễm màu, nhìn không trắng sáng. Thật mừng vì sau khi áp dụng dịch vụ phục hình răng sứ thẩm mỹ (Nha khoa IDS) răng của Lan đã thật sự 'khác biệt', đều tăm tắp, trắng và đẹp y như thật ý.
Đặt lịch hẹn X
Để lại thông tin để đặt lịch hẹn với Nha khoa Quốc tế IDS
Họ tên
Điện thoại
Thời gian khám
Loại dịch vụ