gtag('config', 'UA-117156658-1');

Niếng răng - Chỉnh Nha

Niếng răng - Chỉnh Nha
Dịch vụ Đơn vị Chi phí
Chỉnh Nha Máng Trượt Trọn gói 2.000.000
Chỉnh Nha Hàm Ốc Long (Hawlay) Trọn gói 4.000.000
Chỉnh Nha Hàm Twin Block Trọn gói 6.000.000
Chỉnh Nha Hàm Nong Xương Trọn gói 8.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại Thường Trọn gói 25.000.000 - 35.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc Trọn gói 30.000.000 - 40.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ Thường Trọn gói 35.000.000 - 45.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ Tự Buộc Trọn gói 45.000.000 - 55.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Mặt Lưỡi Trọn gói 60.000.000 - 80.000.000
Chỉnh Nha Vít Mini 1 Vít 2.500.000đ/Vít
Chỉnh Nha Invisalign Trọn gói 4.000 - 5.000 USD
Đặt lịch hẹn X
Để lại thông tin để đặt lịch hẹn với Nha khoa Quốc tế IDS
Họ tên
Điện thoại
Thời gian khám
Loại dịch vụ