gtag('config', 'UA-117156658-1');

Nhổ răng

Nhổ răng
Dịch vụ Đơn vị Chi phí
Nhổ Răng Người Lớn 1 Chân (R1-R5) 1 chiếc 1.000.000 - 1.500.000
Nhổ Răng Người Lớn Nhiều Chân (R6 - R7) 1 Chiếc 1.000.000 - 2.000.000
Nhổ Răng Người Lớn R8 Hàm Trên 1 Chiếc 1.000.000 - 2.000.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Thẳng 1 Chiếc 1.000.000 - 2.000.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Lệch 45 Độ 1 Chiếc 1.500.000 - 2.500.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Lệch 90 Độ 1 Chiếc 2.000.000 - 3.000.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Ngầm 1 Chiếc 3.000.000 - 7.000.000
Nhổ Chân Răng Người Lớn 1 Chân Răng 400.000
Nhổ Chân Răng R8 1 Chân Răng 1.500.000
Nhổ Răng Trẻ Em Bôi Tê 1 Chiếc 50.000
Nhổ Răng Trẻ Em Tiêm Tê 1 Chiếc 100.000
Đặt lịch hẹn X
Để lại thông tin để đặt lịch hẹn với Nha khoa Quốc tế IDS
Họ tên
Điện thoại
Thời gian khám
Loại dịch vụ