gtag('config', 'UA-117156658-1');

Bảng giá

Nhổ răng
Dịch vụ Đơn vị Chi phí
Nhổ Răng Người Lớn 1 Chân (R1-R5) 1 chiếc 1.000.000 - 1.500.000
Nhổ Răng Người Lớn Nhiều Chân (R6 - R7) 1 Chiếc 1.000.000 - 2.000.000
Nhổ Răng Người Lớn R8 Hàm Trên 1 Chiếc 1.000.000 - 2.000.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Thẳng 1 Chiếc 1.000.000 - 2.000.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Lệch 45 Độ 1 Chiếc 1.500.000 - 2.500.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Lệch 90 Độ 1 Chiếc 2.000.000 - 3.000.000
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới - Mọc Ngầm 1 Chiếc 3.000.000 - 7.000.000
Nhổ Chân Răng Người Lớn 1 Chân Răng 400.000
Nhổ Chân Răng R8 1 Chân Răng 1.500.000
Nhổ Răng Trẻ Em Bôi Tê 1 Chiếc 50.000
Nhổ Răng Trẻ Em Tiêm Tê 1 Chiếc 100.000
Niếng răng - Chỉnh Nha
Dịch vụ Đơn vị Chi phí
Chỉnh Nha Máng Trượt Trọn gói 2.000.000
Chỉnh Nha Hàm Ốc Long (Hawlay) Trọn gói 4.000.000
Chỉnh Nha Hàm Twin Block Trọn gói 6.000.000
Chỉnh Nha Hàm Nong Xương Trọn gói 8.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại Thường Trọn gói 25.000.000 - 35.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc Trọn gói 30.000.000 - 40.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ Thường Trọn gói 35.000.000 - 45.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ Tự Buộc Trọn gói 45.000.000 - 55.000.000
Chỉnh Nha Mắc Cài Mặt Lưỡi Trọn gói 60.000.000 - 80.000.000
Chỉnh Nha Vít Mini 1 Vít 2.500.000đ/Vít
Chỉnh Nha Invisalign Trọn gói 4.000 - 5.000 USD
Răng Sứ Thẩm Mỹ
Cấy ghép implant
Bệnh lý về răng
Đặt lịch hẹn X
Để lại thông tin để đặt lịch hẹn với Nha khoa Quốc tế IDS
Họ tên
Điện thoại
Thời gian khám
Loại dịch vụ